F1 GenF1 Gen

Bạn có thể tuỳ chọn mẫu dưới đây

Chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

Hotline: 097 234 04 17 - 0363 086 741

Chọn chủ đề thiết kế web phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Trước khi mua chủ đề của bạn, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chủ đề đó được xây dựng riêng cho Shopify. Để làm điều này, bạn có thể kiểm tra xem Shopify ”có phải là một phần của tiêu đề hay không — như trong ví dụ bên dưới.

Phản hồi thông minh và dễ dàng chạm & vuốt

Nó hỗ trợ điều hướng cảm ứng với cử chỉ vuốt thuần túy mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây

Giỏ hàng click mua không cần load trang

Chức năng này giúp người mua hàng có trải nghiệm tốt nhất khi mua hàng.

Hiển thị thêm Xem hình ảnh sản phẩm

Bạn có thể chọn hiển thị Tất cả xem thêm hình ảnh sản phẩm trên Trang chủ và trang Danh mục ...

Hiệu ứng xem nhanh tốt

Chế độ xem nhanh sẽ được hiển thị hoạt ảnh khi người dùng nhấp vào nút 'xem nhanh'.

Cửa sổ so sánh và yêu thích

Cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị khi người dùng nhấp vào nút 'so sánh' hoặc 'danh sách yêu thích'.

Chế độ xem biến thẻ có hình ảnh

Thay đổi thời gian thực khi người dùng nhấp vào hình ảnh sản phẩm trên xem thêm tùy chọn thanh trượt.

Tự động cập nhật giỏ hàng

Khi người dùng thay đổi-xóa cộng trừ bất kỳ mục nào mà không cần nhấp vào nút 'cập nhật'.

TRANG SUB DEMO VỚI PHONG CÁCH ĐẶC BIỆT

Chúng tôi đã thiết kế lại tất cả các trang nhập khẩu, ví dụ trang Đăng nhập, Đăng ký, Trang Quên, Tài khoản của tôi, Thanh toán, Liên hệ với chúng tôi. nó rất thân thiện và dễ dàng với chúng tôi cho người dùng cuối

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chi tiết phong cách

Trang đăng nhập

Đăng ký trang

Các trang tài khoản

Liên hệ với chúng tôi các trang

Theo dõi thứ tự

Giỏ hàng

Chọn các phần để tạo ra 1 trang website đầy đủ các mục cần thiết

Với nhiều phong cách đặc biệt của chúng tôi, bạn có thể chọn các tùy chọn cho trang web của mình. Nó rất thân thiện và dễ dàng với chúng tôi cho người dùng cuối

Đầu trang Style 1

Đầu trang Style 2

Đầu trang Style 3

Đầu trang Style 4

Đầu trang Style 5

Đầu trang Style 6

Đầu trang Style 7

Đầu trang Style 8

Đầu trang Style 9

Đầu trang Style 10

Chân trang Style 1

Chân trang Style 2

Chân trang Style 3

Chân trang Style 4

Danh mục nhóm Style 1

Danh mục nhóm Style 2

Danh mục nhóm Style3

Danh mục nhóm Style 4

Danh mục nhóm Style5

Danh mục nhóm Style 6

Danh mục nhóm Style7

Danh mục nhóm Style 8

Danh mục nhóm Style9

Danh mục nhóm Style 10

Trang nhóm 1 column

Trang nhóm 2 column

Trang nhóm 3 column

Chi tiết sản phẩm kiểu hình to

Chi tiết sản phẩm kiểu hình ngang

Chi tiết với các tính năng tiếp thị đặc biệt

Chức năng cần thiết cho website.

Đếm ngược

Menu đa dạng

Giỏ hàng mini

Hướng dẫn chọn size

Xem nhanh

Xem thêm

Giỏ hàng bay

Mega menu Pro

Zoom ảnh chi tiết sản phẩm

Bán thêm sản phẩm

Yêu thích

So sánh